Autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen wordt in de meeste gevallen nooit gediagnosticeerd. Het wordt geschat dat er in Nederland meer dan 100.000 mensen boven de 40 zijn met autisme. De meeste van deze mensen hebben zich goed kunnen aanpassen, en zijn daarom nooit voor autisme onderzocht.

Bovendien zijn de afgelopen jaren de officiële classificeringen van de kenmerken van autisme aangepast. Nu is het makkelijker voor een behandelaar om autisme te herkennen, zelfs bij zeer milde gevallen.

Autisme bij volwassenen wordt tegenwoordig wel wat vaker gediagnosticeerd. Vandaag de dag durven mensen eerder om hulp te vragen als ze het ergens moeilijk mee hebben. Dit leidt ertoe dat autisme bij volwassenen alsnog ontdekt kan worden. Vaak hebben volwassen mensen met autisme een lange tijd geleden een verkeerde diagnose gekregen. Zo werd in het verleden gedacht dat bepaalde symptomen door een angststoornis werden veroorzaakt in plaats van autisme.

Uitdagingen van en oplossingen voor autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen kan in sommige gevallen wel moeilijke uitdagingen creëren voor alle betrokken mensen. Omgaan met de aandoening gaat vaak samen met het moeten maken van belangrijke beslissingen. De beslissingen die van toepassing zijn voor volwassenen met autisme gaan over woonsituatie, werkgelegenheid en ondersteunende diensten. Ouders van volwassenen met een autisme spectrum stoornis moeten soms helpen zoeken naar de beste programma’s en faciliteiten tot hun beschikking.

De verantwoordelijkheid van openbare scholen voor het verlenen van diensten aan mensen met autisme eindigt meestal wanneer iemand met autisme de leeftijd van 22 bereikt. De familie wordt dan geconfronteerd met de uitdaging van het vinden woninginrichting en werkgelegenheid dat aan de specifieke behoeften van hun volwassen kind voldoet. Sommige gevallen van autisme bij volwassenen zijn ernstiger, in de zin dat veel hulp nodig is. Dit maakt het nodig programma’s en faciliteiten te zoeken die de beste ondersteuning kunnen bieden aan volwassenen met autisme.

Het is goed om te plannen voor gevallen van autisme bij kinderen, voordat ze volwassen worden. Lang voordat een kind school verlaat, kunnen de ouders al vast zoeken naar de beste programma’s en faciliteiten voor de jonge man of vrouw. Het is een goed idee om  ouders van andere autistische volwassenen te vragen over de beschikbaarheid van diensten in de lokale gemeenschap. Als de gemeenschap weinig te bieden heeft, kunnen ouders soms beslissen om te dienen als pleitbezorgers voor hun kind. Een van de belangrijkste doelen van de ouders van volwassen kinderen met autisme, is proberen arbeidsvoorziening te vinden.

Werkgelegenheid en autisme bij volwassenen

autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen en werkgelegenheid.

Autisme bij volwassenen betekent niet dat er geen werkgelegenheden zijn. Sommige volwassenen met autisme, vooral die met een hoog-functionerend autisme, zijn in staat om succesvol te werken in reguliere banen. Toch kan autisme bij volwassenen communicatie en sociale problemen veroorzaken op vele gebieden van het leven, dus ook op de werkvloer. Aanmoediging en morele steun in hun strijd voor een onafhankelijk leven is nodig in alle gevallen van autisme bij volwassenen.

Vele anderen met autisme zijn alleen in staat om te werken in beschutte werkplaatsen onder toezicht van managers die getraind zijn in het werken met personen met een handicap. Een veilige omgeving thuis, op school, en later op stage en op het werk, helpt mensen met autisme te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen gedurende hun hele leven.

Autisme bij volwassenen en het vinden van de beste woonsituatie:

Er zijn verschillende mogelijke woonsituaties voor volwassenen met autisme, met inbegrip van:

  • zelfstandig wonen
  • Thuiswonen
  • Gespecialiseerde pleeggezinnen
  • Begeleid in een groep wonen
  • Overheidsinstellingen

Autisme bij volwassenen en zelfstandig wonen

Sommige autistische volwassenen zijn in staat om volledig zelfstandig te wonen. Anderen kunnen slechts gedeeltelijk zelfstandig wonen in hun eigen huis of appartement zolang ze hulp krijgen bij het oplossen van grote problemen, zoals financiën of het omgaan met de overheidsinstanties die diensten verlenen aan mensen met een handicap. Deze bijstand kan worden verleend door familie, een professioneel bureau, of een overheidsinstelling.

Autisme bij volwassenen en thuiswonen

De regering maakt geld beschikbaar voor gezinnen die ervoor kiezen om hun volwassen kind met autisme thuis te laten wonen. Deze middelen zijn beschikbaar via programma’s van de overheid.

Een afspraak met een overheidsinstantie is een goede eerste stap om te nemen achter de programma’s te komen waarvoor een jonge volwassene met autisme in aanmerking komt.

 Pleeggezinnen gespecialiseerd in autisme bij volwassenen

Sommige families bieden thuis zorg aan volwassenen met autisme. Hier worden zelfzorg en huishoudelijke vaardigheden geleerd en activiteiten georganiseerd. Autisme bij volwassenen is voor sommige pleeggezinnen iets waar ze heel veel ervaring mee hebben.

Autisme bij volwassenen en begeleid wonen met een groep

Personen met autisme wonen vaak in een groepswoningen of in appartementen bemand door professionals die mensen met autisme helpen met hun basisbehoeften. Deze behoeften omvatten vaak maaltijdbereiding, huishouden en persoonlijke verzorging indien nodig.

Goed functionerende volwassenen met autisme die in staat zijn om onafhankelijk te leven, wonen vaak in een eigen huis of appartement waar verzorgers een paar keer per week een bezoek maken om te kijken of alles goed gaat. Deze mensen kunnen in het algemeen hun eigen maaltijden voorbereiden, naar het werk gaan, en voeren zelfstandig andere dagelijkse activiteiten uit.

Instellingen gespecialiseerd in autisme bij volwassenen

Hoewel de trend van de afgelopen decennia is om te proberen te voorkomen dat mensen met een handicap langdurige of permanent in zorginstellingen terecht komen, is dit soms nog wel beschikbaar voor autistische volwassenen die behoefte hebben aan intensieve, permanente toezicht. In tegenstelling tot veel van de instellingen van jaren geleden zijn de huidige faciliteiten best modern. Bewoners worden behandeld als individuen met menselijke behoeften en mogelijkheden voor recreatie en eenvoudige maar zinvol werk wordt geboden.

Autisme bij jonge kinderen en baby’s

Bezoek kenmerkenautisme.nl.